• Där skolans behov möter forskningens möjligheter.

 • - OM OSS -

   

  Just nu håller vi på att bilda Reinventing Learning, en fristående stiftelse med syfte att utforska, utveckla och sprida framtidens lärande på vetenskaplig grund! Metoder för lärande som kan möta den mångfald och komplexitet som kännetecknar dagens samhälle och som på ett hållbart och hälsosamt sätt kan stötta varje elev i sin egen utveckling. Tillsammans med några av Sveriges främsta filantroper och samhällsförändrare och tillsammans med forskare på KI kommer vi bedriva verksamhetsnära skolforskning med syfte att ta tillvara på modern kunskap om vad som får människor att må bra och vilja anstränga sig och växa, och därifrån utveckla nya metoder och vägar fram för en skola på vetenskaplig grund - Framtidens skola!

  Mer info inom kort!

   

  --------------------

   

  På Bättre skolor vet vi att välmående, motivation och lärande hänger ihop. Att må bra är en förutsättning för att kunna prestera bra. Det gäller såväl lärare som elever. Vi jobbar med kompetensutveckling av pedagoger och skolledning inom den ledande forskningen från kognitiv neurovetenskap och positiv psykologi för att skapa en skola som kan ta tillvara på våra ungas drivkrafter, kreativitet, nyfikenhet och förmågor. Vårt uppdrag är att ge alla skolverksamma de rätta verktygen för att stötta utvecklingen av de färdigheter som främjar inre motivation, livslångt lärande och välmående som ger resultat.

   

  Vi lär ut evidensbaserade metoder och praktiska tillämpningar som kan användas direkt i klassrummen med eleverna, i mötesrummen och i ledningsgruppen. Nya insikter från forskningen bidrar till att skifta perspektiven på hur vi människor motiveras och utvecklas som bäst, och öppnar upp för nya pedagogiska tillvägagångssätt.

   

  Vi vill att nivån i den svenska skolan ska vara i världsklass. Sveriges unga förtjänar en skola där deras potential, nyfikenhet, självtillit och kreativitet får blomstra. Alla skolor i Sverige ska ha lärare och elever som mår bra, känner sig engagerade i skolan och därför kan och vill anstränga sig och utvecklas snabbare mot bättre resultat.

   

  Vårt mål är att varje skola ska bli en diversifierad och flexibel organisation med ett tydligt syfte; att rusta nästa generation för ett välmående och värdeskapande liv i ett komplext samhälle med demokratiska värderingar som grund.

 • 10.000

  ... minst så många sidor forskning har vi läst för att hitta de rätta svaren till några av de största och vanligaste utmaningarna i svenska skolan.

  9.3 av 10

  ... det är snittbetyget vi får när vi föreläser för lärare, rektorer och skolledare!

  20.000

  ... så många timmar går en svensk elev i skolan fram till 9:an. Tänk hur stor skillnad vi kan göra för ett barn på den tiden!

 • -  BÄTTRE SKOLOR-METODEN  -

   

  Bättre Skolor-metoden är utformad för att hjälpa lärare och rektorer att enkelt förstå och använda den senaste forskningen för välmående, engagemang och studieresultat. Lärare och rektorer kan fördjupa sig, testa sina kunskaper och förstärka dem genom interaktiva övningar tillsammans med sina kollegor och sina elever.

   

  Vi har sedan 2009 jobbat med lärarutveckling och med att utveckla skolor för att skapa välmående lärare och elever, samt skapa starka unga individer som är redo för framtidens tuffa arbetsmarknad.

  Vår metod, Bättre Skolor-metoden, har utvecklats under fem års tätt samarbete med lärare, elever och rektorer där en djup förståelse för deras individuella situationer och utmaningar har varit central för utvecklandet av lösningarna, tillsammans med nya perspektiv på människans utveckling, inlärning och välmående.

   

  Vi har sammanfört olika fält inom modern forskning för att ta ett skapa en metod som tar ett helhetsgrepp på lärarnas utmaningar i skolan: kognitiv neurovetenskap har bidragit med förståelse för hur människan och framförallt hjärnan fungerar, John Hatties resultatforskning (världens mest omfattande skolstudie för att kartlägga faktorerna bakom goda skolresultat) har identifierat de mest intressanta utvecklingsområdena, och positiv psykologi bidrar med evidensbaserade metoder för HUR vi går tillväga för att skapa förändringen som fungerar, och förståelsen för vad som engagerar och motiverar eleverna.

   

 • -  PERSPEKTIVET PÅ DAGENS SKOLA  -

   

  Skolans utmaning är omtalad och tillsynes uppenbar, men samtidigt är den invecklad och komplex - den är inbäddad i systemen och tankesätten, i relationerna och i pedagogiken. Utmaningarna finns invävda i kulturen, strukturen och i politiken.

   

  Ökande siffror för mental ohälsa bland barn och ungdomar tillsammans med sjunkande skolresultat signalerar att det finns ett stort glapp mellan hur skolan bedrivs nationellt idag, och vilka outforskade metoder som vi behöver för att komma till rätta med utmaningarna.

   

  Det här glappet har uppstått för att utvecklingen i skolan och pedagogiken har haft svårt att hänga med utvecklingen i samhället i stort som går i rasande takt.

   

  Dagens samhälle ser väldigt annorlunda ut från det samhälle som vår skolas grundstomme designades för. Skolan rustar inte längre dagens unga för det som de möter väl ute på arbetsmarknaden, vilket avspeglas i den kraftigt stigande psykiska ohälsan bland unga vuxna. Våra arbetsuppgifter har gått från att vara enkla och systematiserade, till att vara sammansatta och oberäkneliga. Och ansvaret som tidigare låg på gruppen, är nu placerat hos individen. Framtiden är således komplex och oförutsägbar, och det skapar friktion. Många vet att problemet finns, inte minst lärarna, men få vet hur vi kan lösa det.

   

  Bättre skolor bygger på den senaste forskningen kring hur vi rustar våra unga för att kunna hantera den komplexa värld de växer upp i. Syftet med Bättre Skolor är att stärka pedagogers och elevers välmående och studieresultat genom att erbjuda nya perspektiv och metoder för skolans roll, möjligheter, och framtid. Vi arbetar tätt med lärare och rektorer, och har därigenom fått en djup förståelse för behoven som finns ute i landet. Vi har förmånen att se inte bara elevernas behov, utan även lärarnas situationer och behov av stöd i skolorna, samt de strukturella och kulturella miljöer som både skapar möjligheter och sätter begränsningar för arbetet med att rusta våra ungdomar för livet som kommer efter skolan.

 • -  BLOGG OCH NYHETER  -

  Häng med i vad som händer hos oss.

  All Posts
  ×
 • -  TEAMET  -

   

  Kim Törnqvist

  Verksamhetsledare

  +46 707 51 93 92

  kim(at)battreskolor.se

  Akademisk bakgrund inom entreprenöriellt ledarskap och systemisk processledning från Kaospiloterna. Entreprenöriell erfarenhet från att ha startat och drivit Gamla stans största ekologiska café i fyra år. Har alltid haft hjärtat inom skola och personlig utveckling.

  Kim drivs av att bygga framtidens organisationer och av att utveckla individer och samhället mot en högre nivå av kollektiv omtanke, ansvar och glädje. Hans styrka är att managera en komplex helhet men fortfarande behålla ett öga på detaljerna, och när han får göra det så är hans engagemang, ambition och skaparglädje outtömlig.

  Malin Rapp

  Utbildare & Konsult

  malin(at)battreskolor.se

  Har en akademisk bakgrund inom kognitiv neurovetenskap och positiv psykologi vid Högskolan i Skövdes program Psykologisk Coach. Jobbar med utbildning av lärare, pedagogisk utveckling och som processledare. Hon har lett arbetet med Bättre Skolors stora satsning "Välmående ger Resultat" i Region Halland och har en nära relation till involverade parter, personal, politiker etc. Hon föreläser regelbundet för både offentlig och privat sektor.

  Malin har en förmåga som få att motivera en grupp människor till förändring, och ingen tror som henne på individens inneboende kapacitet. Hon har en optimism som aldrig sinar och kan få alla människor att le och må bra. Malins största styrkor är hennes passion för människor och att hennes dygn verkar ha fler timmar än alla andras.

  Erik Fernholm

  Grundare & Föreläsare

  info(at)erikfernholm.se

  www.erikfernholm.se

  Har en akademisk bakgrund inom kognitiv neurovetenskap och positiv psykologi vid Högskolan i Skövdes program Psykologisk Coach. Han arbetar främst som föreläsare och förändringsinspiratör för chefer och VD:ar, men också som entreprenör, strateg och kunskapsrådgivare. Utsedd till Årets föreläsare 2011 av SAJ.

  Erik är expert i att förstå människans hjärna och tänkande. Han är övertygad om att välmående och framgång kommer från att vi agerar från våra värderingar, använder våra styrkor och att vi bidrar till någonting meningsfullt. Erik drivs av att leda Sveriges utveckling mot att varje individ ska kunna leva mer meningsfulla och välmående liv.

  Magnus Åkerlind

  Projektledare & Konceptutvecklare

  magnus(at)battreskolor.se

  Har gedigen erfarenhet som konceptutvecklare och social entreprenör framförallt inom skolan och miljörörelsen. 11 års erfarenhet med arbete inom skolan som lärare på både gymnasiet, högskola och Universitet. Tillsammans med Ungdomar.se grundare till We_change, Sveriges största hållbarhetssatsning för gymnasieskolan. Utsedd till Årets miljöhjälte 2010 av WWF och TOYP 2011 av svenska Junior Chamber International.

  Magnus brinner för att få många att vilja jobba för en hållbar värld och har sedan 2007 arbetat med att kommunicera hållbarhetstänk till olika målgrupper. Bland annat skapat webbsatsningar, arrangerat events, grundat ett inspirationsmagasin, genomfört turnéer, hållit föreläsningar, producerat appar och filmer. Magnus styrka är hans välriktade fokus, outtröttliga engagemang och hans förmåga att urskilja vad som är viktigt.

 • "Jag känner att jag, genom modulerna, har fått en större och viktigare uppgift som lärare"

  - Susanne Svensson, Myrans Skola

 • VILL DU VETA MER?

   

  Du kan kontakta oss via mail på info(at)battreskolor.se eller skriva direkt här! Eller så kan du ringa vår verksamhetsledare Kim på +46 707 51 93 92.

   

  Om du vet vem du vill komma i kontakt med kan du hitta kontaktuppgifterna under Team. Vi hörs!

 • Vårt kontor hittar du på Ekskäret Klustret!

   

  Bättre Skolor / Lyckoaktivist AB

  C/O Ekskäret Klustret

  Mäster Samuelsgatan 36

  11157 Stockholm