INSPIRATIONSFÖRELÄSNINGAR

 

I våra inspirationsföreläsningar är innehållet omtumlande. Åskådarna aktiveras som deltagare, tempot är rappt och glädjenivån hög. Vårt mål är att alla deltagare ska skratta, bli berörda, se på saker ur nya perspektiv och lämna föreläsningen med inspiration och motivation att skapa och förändra. Givetvis skräddarsyr vi dem efter era behov.

 

Framtidens Lärande

Världen är ny - är kunskapen det? 

Spelplanen har förändrats, världen blir allt mer sammankopplad, komplex, snabbföränderlig och oförutsägbar. Överblick och kontroll är inte längre möjligt, och samtidigt ligger världen mer öppen än nånsin. Allt fler beslut och ansvar hamnar på individen, och frågan är vilka kunskaper elever behöver idag för att kunna må bra, utvecklas och skapa värde i ett postmodernt samhälle? En hållbar skola på vetenskaplig grund där alla elever och lärare utvecklas och känner motivation och glädje är skapad från inre drivkrafter istället för yttre belöningar. Med nya insikter från forskningen föds optimism och drivkraft för förändring.

Insikterna som sätter lärandet i nytt ljus  

 

 

 
 

...får vi i betyg när vi föreläser och utbildar. Av 10 alltså...

Från att veta till att göra

En brygga från insikt till klassrum

Ny tid, ny giv. Utmaningen för dagens skola handlar allt mer om att balansera en komplex helhet. Elevens hälsa, motivation och lärande ska alla främjas samtidigt. De behöver förmågor för att samarbeta, fatta beslut, ta ansvar, och behandla varandra väl, i allt mer komplexa och oförutsägbara miljöer. Självledarskap, värderingar, livslångt lärande, och sociala och emotionella förmågor blir allt mer centrala för ett värdeskapande och välmående liv. Men hur gör man som lärare eller ledare?

Praktiska perspektiv och inspirerande insikter