INSPIRATION • INSIKTER • INTERAKTion

Digitalisering, automatisering, kunskapsackumulering och individualisering bidrar till den snabba samhällsutvecklingen som skapar allt mer friktion i våra verksamheter. I Sverige ser vi utmaningar med ökande sjukskrivningar och utanförskap, ökande psykisk ohälsa och sjunkande motivation. Men inte för alla. Vad är det vissa gör som andra inte gör? Vad säger de senaste insikterna från motivations- välmående- och hjärnforskningen?

Som ett resultat av samhällets ökande utvecklingstakt, komplexitet och otrygghet blir icke-kognitiva förmågor allt viktigare för att skapa välmående och motivation bland unga. Samarbetsförmåga, självledarskap, emotionell kompetens, perspektivtagande, uthållighet och ansvarstagande behöver bemästras parallellt med de kognitiva förmågorna.

Ett modernt lärande skapas från inre drivkrafter istället för yttre belöningar och främjar utvecklingen av elevernas välmående, motivation och resultat!

Vi skräddarsyr våra föreläsningar. Om du vill veta mer - maila oss!

9.3 av 10 får vi i betyg när vi föreläser och utbildar.