BEPRÖVAT KONCEPT

I Välmående ger resultat har vi sammanställt över 10 000 sidor forskning från positiv psykologi, socialpsykologi, kognitiv neurovetenskap och resultatforskning. Programmet är utvecklat för att göra värdegrunden till levande förhållningssätt i klassrummet och att vara ett komplement till lärarutbildningen. Vi har utvecklat våra metoder tillsammans med hundratals pedagoger och i vårt utbildningsformat lägger vi stor vikt vid djupintegrering och beteendeförändring. I våra utvärderingar uppger en stor majoritet av deltagarna att de utvecklas som pedagoger, som ledare och som personer och att de blir bättre på att bemöta, motivera och bygga relationer med eleverna.