Yttre belöningar eller inre drivkrafter? 

Gångna är dagarna då vi var säkra på att belöningar och straff var de bästa metoderna för att få saker gjorda effektivt. Dagens forskning pekar åt andra hållet. I alla fall när det kommer till vår moderna arbetsmarknad. Ju svårare och mer komplexa våra arbetsuppgifter blir, desto viktigare är det att motivationen kommer inifrån, från nyfikenhet, egen vilja, och för att det känns viktigt. 

När en uppgift kräver minsta möjliga tankeverksamhet, motiverar inre drivkrafter bättre än yttre belöningar
— Professor Dan Arielly, MIT

Lärandets psykologi

och därför är det självklart att en elev som inte mår bra inte heller lär sig bra. 

Välmående ger resultat

5% av våra beslut är genomtänkta

Många pedagoger kan känna igen sig i att förgäves försöka övertyga om vikten med att plugga hårt och anstränga sig. Den gamla bilden av människan som rationell har gjort att vi har blivit väldigt duktiga på att rationalisera och prata för vår sak. Trotts det väljer långt ifrån alla elever att fokusera på skolan. Hjärnforskningen visar att vi är betydligt mer emotionella än rationella. Som pedagog behöver man strategier för att få eleverna att känna motivation! Mest grundläggande är att må bra och känna att man passar in i skolan, men det är också viktigt att eleverna känner sig sedda, förstådda, och att lärandet i skolan känns anpassat för dem, meningsfullt och relevant - då blir skolan ett enkelt beslut.