Välkommen1.png
4_steg_banner_02_1920x1080_-01-01.png
värdegrunden_2500pixel_photo.png
Välkommen1.png

MOTIVATION FÖR LÄRANDE


Vi utbildar lärare i förskola till gymnasium i praktiska metoder som leder till positiva lärkulturer och motiverade barn med starka lärandeidentiteter och rätt färdigheter för att lära livet igenom.

SCROLL DOWN

MOTIVATION FÖR LÄRANDE


Vi utbildar lärare i förskola till gymnasium i praktiska metoder som leder till positiva lärkulturer och motiverade barn med starka lärandeidentiteter och rätt färdigheter för att lära livet igenom.

Tänk vilken skillnad vi kan göra MED RÄTT METODER

Ungefär 300% har den psykiska ohälsan stigit bland unga sedan 90-talet.

20.000 timmar går en elev i skolan innan gymnasiet.

60% större sannolikhet är det att barn med “växande tankesätt” mår bra, jämfört med de med "låsta tankesätt".

9,3 av 10 är snittbetyget vi får av pedagoger och skolledare när vi föreläser.

 
2500x400-skola2030-black-01.png

Vad är 'god utbildning för alla'?

Sustainable-Development-Goals_icons-04-1.jpg

Varje elev är unik, och samtidigt har alla individer, såväl elever som lärare, samma mänskliga grundbehov. Människor har olika förutsättningar och färdigheter men våra behov av trygghet, gemenskap, självständighet, kompetens och meningsfullhet är samma för alla. När dessa mänskliga behov inte tillgodoses så ses effekterna i bl.a. aggression, sömnsvårighet, mobbing, depression, uppgivenhet och minskad studiemotivation. Men när dessa behov tillgodoses i klassrummet så kan lärandet och resultaten optimeras för alla elever. Lärkulturen blir positiv och inkluderande och eleverna kan utveckla egna starka lärandeidentiteter.

Idag finns det både inspiration, forskning och beprövade metoder för att skapa en skola som är hållbar, som är god för alla, och som bidrar till att nästa generation ges möjligheten att växa upp på en glad planet!

 

 
4_steg_banner_02_1920x1080_-01-01.png

Vad vi gör


Vad vi gör


Utvald forskning och beprövade metoder

Se vår grundare Erik Fernholm berätta om hjärnans plasticitet och hur vi får barn att vilja anstränga sig.

Ny spännande forskning har inte alltid så lätt att hitta hela vägen fram till de som har mest nytta utav den. Det vill vi gärna ändra på genom att göra forskningen praktisk och enkel att använda i klassrummet så att pedagoger kan förbättra psykisk hälsa, motivation, lärande och resultat för sina elever.

Vi testar och förädlar metoder tillsammans med pedagoger och skolledare. Bara beprövade metoder med riktigt goda effekter sprids och implementeras på större skala med målet att skapa en välmående, jämlik och motiverande skola på vetenskaplig grund!

värdegrunden_2500pixel_photo.png

Värdegrunden


 

I värdegrunden beskrivs tydligt varför skolan finns och vad visionen är, men de flesta lärare saknar ett hur. Hur går man från att veta till att göra? Hur gör man värdegrunden levande i klassrummet?

Värdegrunden


 

I värdegrunden beskrivs tydligt varför skolan finns och vad visionen är, men de flesta lärare saknar ett hur. Hur går man från att veta till att göra? Hur gör man värdegrunden levande i klassrummet?

 
En god elevhälsa där all personal känner ansvar är en förutsättning för goda resultat i skolan. Välmående ger resultat är ett arbetssätt för ökat välmående för hela skolan och betyder mycket för en bättre arbetsmiljö. Vi upplever många olika goda effekter av arbetet med Välmående ger resultat!
— Mats Lönn, rektor Kollaskolan
 

Värdegrundsarbetet är ett viktigt uppdrag och innebär dels att fostra de unga till att bli en del av vårt samhälle och att kunna ta ansvar för framtidens samhälle, dels att utveckla de sociala och emotionella kompetenser de behöver i arbetslivet och för livslångt lärande, och dels att främja en miljö i skolan som eleverna känner sig trygga i och som ökar möjligheten till och förutsättningarna för lärande.

Våra metoder gör värdegrundsarbetet till ett praktiskt och levande förhållningssätt för samtliga individer i skolan genom att utbilda i verktyg och metoder för inkluderande lärande, skolans kompensatoriska uppdrag, att utveckla emotionella och sociala färdigheter samt för det entreprenöriella lärandet.


Grundskoletidningen skriver om Kollaskolan i Region Halland och satsningen Välmående ger resultat som.