banner_psd.png
4_steg_banner_02_1920x1080_-01-01.png
värdegrunden_2500pixel_photo.png
banner_psd.png

MOTIVATION•VÄLMÅENDE•LÄRANDE


Vi utbildar skolpersonal och skolledare i de metoder, verktyg och förhållningssätt som leder till ökat lärande, ökad studiemotivation, ökat välmående och därigenom till förbättrade resultat för hela verksamheten.

SCROLL DOWN

MOTIVATION•VÄLMÅENDE•LÄRANDE


Vi utbildar skolpersonal och skolledare i de metoder, verktyg och förhållningssätt som leder till ökat lärande, ökad studiemotivation, ökat välmående och därigenom till förbättrade resultat för hela verksamheten.

ALLA ELEVER ÄR LIKA OCH OLIKA

Vår utgångspunkt är att alla elever kan lära sig och prestera väl om de har rätt förutsättningar. Varje elev är unik men alla individer, såväl elever som lärare, har samma mänskliga grundbehov. Människor har olika förutsättningar och färdigheter men våra behov av trygghet, gemenskap, självständighet, kompetens och meningsfullhet kan alla känna igen, och när dessa behov är tillgodosedda så kan lärandet optimeras.

Om behoven inte tillgodoses så ses effekterna ofta i frånvaro, utåtagerande, självskadebeteende, sömnsvårigheter, radikalisering, mobbing, depression eller minskad studiemotivation. Att bygga en skola från elevers grundbehov och uppåt är ett beprövat koncept som främjar en positiv, inkluderande och likvärdig lärmiljö och där fler elever kan må bra, känna motivation, utmanas och utvecklas mot sin potential.

Som lärare blir det i vår tid allt viktigare att förstå både grundbehoven och hur man tränar elevers förmågor för att lära och prestera väl. Att leda för trygghet i klassrummet, för positiva och utvecklande relationer och för motivation att utmanas och lära - det är vad vi kallar för ett modernt lärarskap.

 

Tänk vilken skillnad vi kan göra!

Ungefär 300% har den psykiska ohälsan stigit bland unga sedan 90-talet.

20.000 timmar går en elev i skolan innan gymnasiet.

60% större sannolikhet är det att barn med “växande tankesätt” mår bra, jämfört med de med "låsta tankesätt".

9,3 av 10 är snittbetyget vi får av pedagoger och skolledare när vi föreläser.

4_steg_banner_02_1920x1080_-01-01.png

Vad vi gör


Vad vi gör


Utvald forskning och beprövade metoder

Se vår grundare Erik Fernholm berätta om hjärnans plasticitet och hur vi får barn att vilja anstränga sig.

Ny spännande forskning har inte alltid så lätt att hitta hela vägen fram till de som har mest nytta utav den. Det vill vi gärna ändra på genom att göra forskningen praktisk och enkel att använda i klassrummet så att pedagoger kan förbättra psykisk hälsa, motivation, lärande och resultat för sina elever.

Vi testar och förädlar metoder tillsammans med pedagoger och skolledare. Bara beprövade metoder med riktigt goda effekter sprids och implementeras på större skala med målet att skapa en välmående, jämlik och motiverande skola på vetenskaplig grund!

värdegrunden_2500pixel_photo.png

VÄRDEGRUNDEN I PRAKTIKEN


 

I värdegrunden beskrivs tydligt varför skolan finns och vad visionen är, men de flesta lärare saknar ett hur. Hur går man från att veta till att göra? Hur gör man värdegrunden levande i klassrummet?

VÄRDEGRUNDEN I PRAKTIKEN


 

I värdegrunden beskrivs tydligt varför skolan finns och vad visionen är, men de flesta lärare saknar ett hur. Hur går man från att veta till att göra? Hur gör man värdegrunden levande i klassrummet?

 
En god elevhälsa där all personal känner ansvar är en förutsättning för goda resultat i skolan. Välmående ger resultat är ett arbetssätt för ökat välmående för hela skolan och betyder mycket för en bättre arbetsmiljö. Vi upplever goda effekter av arbetet med Välmående ger resultat!
— Mats Lönn, rektor Kollaskolan
 

Värdegrundsarbetet är ett viktigt uppdrag och innebär dels att fostra de unga till att bli en del av vårt samhälle och att kunna ta ansvar för framtidens samhälle, dels att utveckla de sociala och emotionella kompetenser de behöver i arbetslivet och för livslångt lärande, och dels att främja en miljö i skolan som eleverna känner sig trygga i och som ökar möjligheten till och förutsättningarna för lärande.

Våra metoder gör värdegrundsarbetet till ett praktiskt och levande förhållningssätt för samtliga individer i skolan genom att utbilda i verktyg och metoder för inkluderande lärande, skolans kompensatoriska uppdrag, att utveckla emotionella och sociala färdigheter samt för det entreprenöriella lärandet.


Grundskoletidningen skriver om Kollaskolan i Region Halland och satsningen Välmående ger resultat som.