LEDARSKAP & SKALBARA FÖRÄNDRINGSPROCESSER

Processledarutbildningen är en del av satsningen Välmående ger resultat. Den är skapad för att implementera metoderna i större skala eftersom att satsningen har bidragit till fantastiska effekter bland både skolledare, pedagoger och barn och unga. Processledarutbildningen är utvecklad för att utbilda pedagoger och sprida effekterna på ett kostnadsbesparande och effektivt sätt till ett stort antal verksamheter samtidigt hos en kommun eller huvudman.

Det är en 'train-the-trainer'-utbildning och en ledarskapsutbildning för pedagoger som syftar till att utveckla kompetenser hos förstelärare, skolledare och pedagogiskt ansvariga så att de kan utbilda skolpersonal i metoderna bakom Välmående ger resultat och leda utvecklingsarbetet i sina verksamheter. Just nu pågår en utbildningssatsning som når ut till 30 verksamheter, 720 pedagoger och ca 4500 elever samtidigt och som förväntas göra besparingar i fem kommuner på lite längre sikt. Du kan läsa mer om effekterna i vår utvärdering.