samarbeta_02_1280_800.png
samarbeta_02_1280_800.png

Samarbeten


SCROLL DOWN

Samarbeten


Utvalda samarbeten & projekt

 

Axfoundation

Axfoundation är en icke-vinstdrivande verksamhet som driver, finansierar och stöttar långsiktiga projekt för en hållbar värld. De har varit med i projektet som lett fram till tre rapporter om välmående och motivationsforskning tillsammans med KI.


Högskolan i Halmstad

Högskolan i Halmstad utvärderar vår processledarutbildning i satsningen Välmående ger resultat i Region Halland.

Institutionen för Klinisk Neurovetenskap - CNS

Prof. Petter Gustavssons forskargrupp bedriver forskning på Motivation, Kompetens och Hälsa. Vi har samarbetat med dem i sammanställningen av motivationsforskning för skola som har resulterat i tre rapporter.


VINNOVA

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Deras uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning. Varje år investerar de ca 2,7 miljarder kronor i olika insatser. Av VINNOVA har vi fått stöd för att utveckla vår processledarutbildning / förstelärarutbildning.

Tillsammans med Region Halland har vi tagit fram och drivit projektet Välmående ger Resultat som är Sveriges största satsning för att implementera motivations- och välmåendeforskning i skolan. I Region Halland deltar över 20 skolor och 30 nya utbildare är snart redo för att sprida projektet på betydligt större skala.


GrowingMinds

Growingminds är plattformen där vi digitaliserat Bättre Skolors insikter för alla vuxna som vill utvecklas i sitt föräldraskap. För alla som önskar välmående, trygga och växande barn. 

 

SKOLOR

 

 • Färsingaskolan, Sjöbo

 • Toleredsskolan Grundsärskola, Göteborg

 • Backeboskolan, Nacka, Stockholm

 • Byleskolan, Täby, Stockholm

 • Glömstaskolan, Huddinge, Stockholm

 • Hässelbygårdsskolan, Hässelby, Stockholm

 • Gustav Vasa skola, Stockholm City

 • Kollaskolan, Kungsbacka

 • Beda Hallberg, Kungsbacka

 • Ridgymnasiet, Varberg

 • Bockstensskolan, Varberg

 • Bosgårdsskolan, Varberg

 • Spannarps skola, Varberg

 • Sibbarps skola, Varberg

 • Drottning Blanka, Falkenberg

 • Solhagen Förskola, Falkenberg

 • Slöinge Förskola, Falkenberg

 • Skogstorps Förskola, Falkenberg

 • Eketånga montessoriskola, Halmstad

 • Sturegymnasiet, Halmstad

 • Eldsbergaskolan, Halmstad

 • Trönningeskolan, Halmstad

 • Kaninens Fs, Halmstad

 • Ekbackens Fs, Halmstad

 • Noak arks Fs, Halmstad

 • Klackens Fs, Halmstad

 • Dungens Fs, Halmstad

 • Nybyggd Fs, Halmstad

 • Fyllinge Fs, Halmstad

 • Gyllebolets Fs, Halmstad