skola2030-transparent-large-2-01.png
 

De stora utmaningarna som sker globalt men som vi ser effekter av i varje stad har några saker gemensamt. Det går inte att spåra en ansvarig eller enskild utlösande faktor, de går inte att kontrollera genom lokala eller tillfälliga lösningar och det finns inte en aktör som bär ansvar för att lösa problemen eller som har förmågan att göra det på egen hand. Vi kan bara lösa dagens problem tillsammans.
Detta handlar Agenda 2030 och de globala målen om. Alla länder, alla städer, alla skolor och alla människor måste ta en liten del av ansvaret och samarbeta med att bygga upp en hoppfull vision för den framtid som våra barn och unga ska kliva in i och driva!

Agenda 2030 omfattar 17 mål som satts av alla FN:s medlemsländer med syfte att lösa världens allra största problem och transformera hela vårt globala samhälle. Målen omfattar såväl de ekologiska och ekonomiska som de sociala och kulturella dimensionerna av hållbar utveckling. Det är en agenda för alla människor och alla länder. I ett land som Sverige där vi inte behöver kämpa lika hårt med fattigdom, hunger och sjukvård blir våra viktigaste utvecklingsområden ekologisk hållbarhet, psykisk hälsa, jämlikhet och utbildning. Dessutom har FN lyft att utbildning och lärande har en särskilt viktig roll i att bidra till måluppfyllelse inom alla andra områden i 2030-agendan. Skolan är otroligt viktig eftersom att allting börjar med kunskap och kompetens!

I projektet Skola 2030 har vi prioriterat om hållbarhetsmålen för att passa Sverige, skolans uppdrag och våra svenska elevers största behov. Det är en ledarskapsutbildning för lärare som tar utgångspunkt i läroplanerna och värdegrunden och fokuserar på de kompetenser, metoder, synsätt, förhållningssätt och inställningar som lärare behöver för att kunna: 

  • ... vara ledare och agenter för utvecklingen mot Mål 4 - God utbildning för alla och Delmål 4.7 - Lärande för hållbar utveckling (LHU).  
  • ... främja lärkulturer i klassrummen som är inkluderande, jämlika, behovsstöttande och bygger gemenskap, som är positiva och stärkande, och som främjar välmående och psykisk hälsa. Mål 3, Mål 5 och Mål 10.
  • ... utveckla en lärandeidentitet i varje elev som kännetecknas av elevens vilja och motivation för att lära och utvecklas, och där eleven får utveckla de tankesätt, förhållningssätt och färdigheter som leder till ett livslångt lärande och att de rustas för en modern arbetsmarknad.
  • ... träna elevernas sätt att se på sig själva, på omvärlden, att reflektera och fatta beslut. Genom att träna deras förmågor för att ta aktivt ansvar och att handla medvetet och långsiktigt tränas även deras kognitiva och emotionella kompetenser för att hantera en komplex omvärld och främja en hållbar framtid.
2500x400-skola2030-black-01.png

Kontakta oss för mer info om att delta i detta projekt.