vi utbildar i METODER FÖR HÅLLBART, MODERNT LÄRANDE

Ny tid, nya behov, nya kompetenser! De flesta lärare har en elevgrupp med mer varierande behov än någonsin tidigare och digitaliseringen medför både nya möjligheter och nya utmaningar. Här kan du läsa mer om våra olika program som lär ut de mest effektfulla metoderna och verktygen som främjar modern, motiverande och meningsfull undervisning.

 
 

Välmående ger resultat

Välmående ger Resultat är Sveriges största satsning för att implementera motivations- och välmåendeforskning i förskola, grundskola och gymnasium. Det är en långsiktig satsning som förbättrar måluppfyllelse genom att fortbilda pedagoger i praktiska metoder som främjar inre motivation, självtillit, självledarskap, gemenskap, nyfikenhet, kreativitet och uthållighet.


Processledarutbildning

Detta är en ledarskapsutbildning utvecklad för att kunna sprida metoder från Välmående ger resultat inom en kommun. Vi utbildar pedagogiska ledare till processledare som får kompetensen att utbilda personal i er kommun. Tillsammans hjälps vi åt att sprida forskning som bidrar till välmående, motivation och resultat! 


Malin_forelasning_banner.png

Digitalt lärarskap

Klassrum digitaliseras för att digitala hjälpmedel kan effektivisera och förbättra undervisningen. Men ett digitalt klassrum får motsatt effekt om inte även pedagogiken förändras. Den här kursen handlar om hur du som lärare kan arbeta med elevernas motivation, inställning, fokus och ansträngning i ett digitaliserat landskap.

 


valkommen1_2500pixel_photo.png

Motivation och hälsofrämjande lärande

Hur kommer det sig att allt fler unga drabbas av psykisk ohälsa, blir hemmasittande eller har gett upp på skolan redan innan gymnasiet? Vilka 'myter' har vi byggt våra lärandestrategier på som urholkar elevernas psykiska välmående, deras självkänsla och deras upplevelse av skolan som meningsfull och utvecklande? Den här kursen handlar om vad hjärnforskningen och motivationspsykologin erbjuder för nya insikter, perspektiv, metoder och verktyg som kan ersätta de gamla myterna och som främjar bättre resultat genom ökad motivation och välmående.