"Varje barn och elev, oavsett förutsättningar och bakgrund, förtjänar lika möjligheter för att må bra och utvecklas"

 

Vårt uppdrag är att tillgodose alla Sveriges elever med redskapen för att kunna må bra, känna engagemang och utvecklas livet igenom; som individ, som professionell, och i samspel med sin omgivning och omvärld. Visionen är att Sveriges skolor ska bli diversifierade och flexibla organisationer med ett tydligt syfte; att rusta nästa generation för ett välmående och värdeskapande liv med demokratiska värderingar som grund. Detta innebär att främja individuell-, social- och global hållbarhet och livslångt lärande tillsammans med en uppdaterad förståelse för människans utveckling och dagens framväxande samhälle.

Vi skapar och sprider lärande som tar utgångspunkt i elevers inre drivkrafter, perspektiv och behov. Våra metoder tar tillvara på individers styrkor och olikheter, främjar självtillit och social trygghet, och utvecklar de färdigheter som vår framtid efterfrågar.

Vi vill bidra till en mer holistisk och modern människosyn i skolan genom att belysa att de icke-kognitiva förmågorna är avgörande för ett livslångt lärande och för att skapa meningsfullhet, välmående, motivation och riktning för utveckling i snabb förändring och hög komplexitet. Bättre Skolor och projektet Välmående ger Resultat bidrar till den visionen genom att utbilda i praktisk kunskap som ger oss ett HUR för att nå dit.