Vårt uppdrag

På Bättre skolor vet vi att välmående, motivation och lärande hänger ihop. När vi mår bra har vi förutsättningar för att kunna prestera bra, när vi presterar bra så mår vi bättre. Det gäller för alla, gammal som ung. Modern forskning utmanar gamla föreställningar och skapar en ny berettelse. En berättelse i vilken det finns nya möjligheter att forma skolor som kan ta tillvara på våra ungas drivkrafter, kreativitet, nyfikenhet och emotionella och sociala förmågor. Vårt uppdrag är att ge alla skolverksamma de rätta verktygen för att stötta utvecklingen av de färdigheter som främjar inre motivation, livslångt lärande och välmående som ger resultat för våra elever.

Från nya perspektiv till teori till praktik

Vi jobbar med kompetensutveckling och ledarskapsutveckling av pedagoger och skolledning med utgångspunkt i nya perspektiv på lärande, motivation och människa. De senaste 20 åren har stora mängder forskning om hjärnan och psykologi bidragit med omtumlande insikter som sätter våra tillvägagångssätt för lärande i nytt ljus. Vilket också sätter lärarens roll i ett nytt ljus. Hjärnforskningen, motivationsforskningen och välmåendeforskningen skiftar perspektiven på hur vi människor motiveras och utvecklas som bäst, och öppnar upp för nya pedagogiska tillvägagångssätt. Därifrån lär vi ut evidensbaserade metoder och praktiska tillämpningar som kan användas direkt i klassrummen med eleverna, i mötesrummen, i ledningsgruppen och i styrdokumenten. 

Vårt varför

Vi vill bidra till att kvaliteten i den svenska skolan är i världsklass. Sveriges unga längtar efter en skola där deras potential, nyfikenhet, självtillit och kreativitet får blomstra, och där de får känna att de är på väg mot en meningsfull framtid. Alla skolor i Sverige ska ha lärare och elever som mår bra, känner sig engagerade i skolan och därför kan och vill anstränga sig och utvecklas efter sina bästa möjligheter.

Vår vision är att varje skola ska bli en mångfaldig och dynamisk organisation, med lärare som är ledare, och med ett tydligt syfte; att rusta nästa generation för ett välmående och värdeskapande liv i ett föränderligt samhälle, med demokratiska, hållbara värderingar som grund.